Sidste nyt 27. april 2024.

Så er der lidt nyt på hjemmesiden inden sommerferien, som forhåbentligt både bliver solrig og tør. Med alt det regn, som vi har fået i de forgangne måneder, er det jo lige før, at man får svømmehud mellem fingre og tæer.

Fra Helle Sørensen har vi modtaget et tip til et link til Rigsarkivets indtastningsportal.
Det er tilføjet på linksektionens side 1

Samvirke, som er medlemsblad for COOP ( FDB ), er blevet digitaliseret og lagt ind på Samvirkes hjemmeside. Man kan hente det som PDF-fil fra de første blade blev udgivet i 1928 og til i dag. Man kan bruge det til at sætte kød på den samtid, som ens aner har levet i. F.eks. er der flere artikler, skrevet under Besættelsen, der beskriver, hvorledes man kan strække varerne og klare dagligdagens trængsler.
De er tilføjet på linksektionens side 3I slutningen af januar afholdt jeres webmaster noget ferie i udkantsdanmark, nærmere bestemt København.
En solbeskinnet dag besøgte jeg Mindelunden ved Ryvangen. Jeg var den eneste besøgende, så der var ro til at dvæle ved de mange grave over frihedskæmperne og ofrene fra KZ-lejrene.
Det gav også mulighed for at få en lille sludder med gartneren, der vedligeholdt det hele. Hun gjorde mig opmærksom på hækken bag ved monumentet. Bemærk, at den ikke bare er klippet lige op og ned, som så mange andre hække. Der er en struktur i den, som virkelig kommer til sin ret, når solen står, som den gør, en januar formiddag.

 Mindelundens gravplads   Monumentet ved gravpladsen 
Midt i alvoren er der også plads til lidt humor, hvor man måtte trække på smilebåndet.
For på en af gravene lå der nogle genstande. Da jeg kikkede nærmere efter, opdagede jeg, at det var 2 citroner.
Og ja, det var Citronens ( Jørgen Haagen Schmiths ) gravsted. Og har man sagt Citronen, så siger man også Flammen (Bent Faurschou-Hviid).
Man kan læse mere om Flammen og Citronen her.
 Citronens gravsted 

 Flammens gravsted 


Sidste nyt 1. februar 2024.

For et stykke tid siden så jeres webmaster en serie i TV, der foregik under Napoleonskrigene mellem Frankrig og England. Der blev brugt et udtryk: »being gazetted«, hvilket jeg studsede over. Meningen i dette tilfælde var, at en militær forfremmelse blev annonceret i The London Gazette. Denne er en pendant til Statstidende her i Danmark.

En søgning efter The London Gazette frembragte et link til en hjemmeside for The Gazette, der er den officielle kombination af tre publikationer: The London Gazette, The Belfast Gazette og The Edinburgh Gazette. The London Gazette har været udgivet siden 1665.
Nu træffer det sig så heldigt, at man har skannet dem ind og lagt dem ud på The Gazettes hjemmeside, hvor man kan søge i dem.

F.eks. hvis man søger efter »copenhagen 1807«, så får man mange henvisninger, bl.a. kan man finde noget af korrespondancen mellem den engelske og den danske øverstbefalende om fredsforhandlinger. Midt i alvoren kan man more sig lidt over den tids opstyltede sprog på det diplomatiske plan.

Måske man kan finde noget, der kan sætte kød på ens slægtsforskning.

Der er tilføjet et link til den på linksektionens side 2Sidste nyt 8. december 2023.

Så er programmet for både foråret og efteråret 2024 blevet opdateret.
Der er et meget varieret udbud af foredrag denne gang. Både om Sorte får i familien, Digitale kilder, Vandrende håndværkere, Udvandring og Sygehusarkivalier. Og ikke mindst medlemsaftnerne og slægtscafeerne, hvor vi mødes og fremlægger alverdens problemarkivalier.


Hvis I har nogle ønsker til, hvad vi skal tage op i foreningen, eller forslag til foredrag, så er I meget velkomne til at komme med dem.


Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.


Sidste nyt 2. oktober 2023.

Da jeres webmaster i sin sommerferie besøgte Horsens, var vejret lige til at besøge Horsens Museum. I udstillingen lå en bog om madvarer og madvaner ved det russiske hof i Horsens 1780-1807. Jeg bladrede lidt i den og fandt ud af, at en af mine aner, der var købmand i Horsens, havde leveret ansjoser til hoffet. Jeg lavede et mentalt notat, at den skulle jeg læse, når jeg kom hjem igen. Den var meget spændende at læse. Bodil Møller Knudsen, der har skrevet den, har gjort et meget stort og grundigt arbejde. Desværre lod det til, at min købmand ikke har leveret så meget andet, for han var kun nævnt den ene gang.

Et andet værk, som jeg har læst, omhandler guldsmedene i Horsens i perioden 1500-1900. Bent Knie-Andersen har skrevet et meget interessant værk, der på mange måder beskriver de enkelte guldsmede. F.eks. er mange af dem fattige, hvilket måske vil overraske. Men sagen var, at de ikke selv ejede sølv og guld. Det blev leveret til dem af kunderne i form af gamle sølvting, som så blev smeltet om og gjort til nye genstande. Enkelte guldsmede var meget velhavende. En sådan var Mouritz Angel, som sjovt nok var en fætter til førnævnte købmand. Mange af de ting, som han lavede, er bevaret og vises frem i udstillingen over sølvgenstande på museet.


Når vi forsker i slægten, så sker det, at den udlagte barnefader ved ed svor, at han ikke var far til barnet.
Men hvor meget drama, der var forbundet med dette, viser en scene fra den gamle danske film Husmandstøsen fra 1952 på en meget intens måde. Filen er baseret på novellen Tøsen fra Stormyrhuset, der er skrevet af Selma Lagerlöf i 1908.
Den handler om den unge tjenestepige Helga, der bliver forført af sin husbond, der hedder Per. Hun bliver gravid, hvilket ikke var så heldigt for en ugift pige omkring 1900 i et område på heden, der er meget præget af religiøsitet. Husbonden benægter, at han er faderen, hvorefter hun anlægger sag mod ham. Og det er her ved retssagen, at man får syn for sagn.
Dommeren spørger strengt Per, om præsten har gjort ham bekendt med, at mened medfører evig fortabelse, hvilket han svarer ja til. Han bliver så spurgt, om han er rede til at aflægge ed på, at han ikke er far til barnet, hvilket han også svarer ja til. Biblen bliver så lagt frem, så han kan aflægge eden. I det øjeblik springer Helga frem og tager biblen i sin favn for at forhindre Per i at sværge falsk. Hun gentager flere gange, at han ikke må sværge falsk, og vil ikke lægge biblen tilbage. Dommeren spørger så blidt, om hun vil trække sagen tilbage, hvilket hun gør. Fortvivlet spørger hun dommeren, om hun må gå nu. Det giver han tilladelse til, men i det øjeblik hun vender sig om, kalder han hende tilbage, og i en meget fin gestus giver han hende hånden. Han ved godt, hvilket offer hun har givet for at undgå, at Per begår mened.
Resten af filmen går der lidt Morten Korch i, men den ender dog i en happy ending.
Men scenen med Grethe Thordal, der spiller Helga, visualiserer alvoren i edsafgivelsen på en fantastisk måde. Filmen kan lånes på Vejle Bibliotek.Sidste nyt 13. september 2023.

Så er vi i gang igen efter en fantastisk sommer, der har kunnet byde på det hele.
Sol, regn, blæsevejr, skybrud med hagl osv. Man fristes næsten til at sige en normal sommer, og så alligevel.

Vi lagde hårdt ud med Hans Peter Poulsen, der fortalte om Fødselsstiftelsen i København.
Et meget interessant emne, som flere af tilhørende kunne supplere med viden om og spørgsmål.

I går sad jeres webmaster og muntrede sig med at studere skifter i Vejle på Brejls hjemmeside med skifteuddrag. På et tidspunkt studsede jeg over denne her og tænkte hvad pokker:
230 Mette Clausdatter 3 år i Vejle. 20.7.1743, fol.470B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen
2) søster Maren Clausdatter. FM: morbror Bent Nielsen i Vinding, mors svoger Jørgen Rand i Højen.
Afdødes far var Claus Jensen, skifte 9.11.1740.
Afdøde blev aflivet af sin mor, nu under arrest.


Jeg prøvede at google efter Maren Nielsdatter, og der kom et link frem på en artikel i Vejle Amts Folkeblad skrevet af Vigand Rasmussen. Den fortæller, hvad der skete og om retssagen og henrettelsen af Maren Nielsdatter i november 1743.


Så jo, slægtsforskning kan godt bringe lidt uventede overraskelser ind i mellem.


Sidste nyt 24. april 2023.

Efter en vel overstået generalforsamling er der sket lidt ændringer i bestyrelsen. John Buch Larsen er indtrådt i bestyrelsen, og Nancy Poulsen er valgt som suppleant. Dette er opdateret på kontaktsiden.

Torben har været så venlig at gennemgå alle linkene i linksektionens side 1, side 2 og side 3. Det er et stort arbejde, som jeres webmaster normalt kun gør 1-2 gange om året. Det skal han have en stor tak for. Der er luget flere »døde« links ud og enkelte er blevet opdateret.

Sektionen for Hvem Forsker Hvad har også gennemgået en oprydning blandt dem, der er udtrådt af foreningen.

Endeligt er programmet for efteråret blevet opdateret.

Bemærk Slægtscafeen, som afholdes 14 dage efter de ordinære møder. Man er velkommen til at møde op. Og har man en hård nød at knække blandt anerne, så sker det ofte, at vi kan løse det sammen. Senest kom et medlem med et dokument fra 1918 på tysk, som vi sammen fik transskriberet fuldstændigt ( på nær et ord ). Det viste sig at være en dødsanmeldelse.


Sidste nyt 04. april 2023.

I oktobers sidste nyt blev der fortalt om en hjemmeside med en Kalender for kirkelige højtider i Danmark. Den blev på det tidspunkt lagt på linksektionens side 3 i mangel af bedre. Jeres webmaster har nu haft lejlighed til at lave lidt slægtsforskning og bruge den, og den har vist sig så god og effektiv, at den har fortjent at komme på linksektionens side 1.
Siden er lige blevet renoveret, og det er nu ikke bare danske, men også norske og svenske kirkelige højtider, der kan vises. Øverst til højre er der en stribe flag og ved at klikke på et af dem, kan man vælge det land, man ønsker at slå op for.


Vi vil fra foreningens side gerne ønske alle en god Påske.


Sidste nyt 05. feb. 2023.

Mathias Aricó er blevet tilføjet Hvem forsker hvad.


Sidste nyt 17. dec. 2022.

Så er programmet for foråret blevet opdateret.

Nogen gange får man fat i en bog og tænker bagefter, hvorfor man ikke har læst den før. En sådan bog er Kanonerne i august 1914 af Barbara Tuchman. Den beskriver hele optakten til 1. Verdenskrig og meget grundigt krigens 1. måned i august. Alle de efterfølgende år var "blot" en opslidningskrig. I årene før krigsudbruddet var der lagt mange planer og indgået mange alliancer mellem landene. Da det østrig-ungarske tronfølgerpar blev myrdet i Sarajevo i 1914, udløste dette en lavine, der i sidste ende endte i krig. Da det pludselig gik op for politikerne, hvad der var ved at ske, forsøgte man hektisk at bevare freden ved intenst diplomati, men for sent. I det tyske kejserrige havde man trykket på den knap, der satte krigsplanerne i værk, og det var ikke muligt at stoppe dem, når de først var sat i gang. Planerne indeholdt en invasion af Frankrig via Belgien, der var et neutralt land. Belgierne gjorde voldsom modstand, og civilbefolkningen blev mange steder masakreret af tyskerne. Mænd, kvinder og børn ( og spædbørn ) blev stillet op og mejet ned. Bogen beskriver, hvorledes de franske og engelske enheder trækker sig tilbage og til sidst er meget tæt på Paris. Da begår den tyske hær en taktisk fejl, der medfører et modangreb fra de franske og engelske styrker. Det lykkedes at få stoppet den tyske fremrykning og presset den tilbage. Da er der gået næsten 30 dage fra krigsudbruddet. Hærene graver sig ned, og den berygtede skyttegravskrig begynder de næste 4 år.
Bogen kan varmt anbefales.

For mange år siden var jeres webmaster involveret i et projekt med at transskribere og digitalisere nogle jævnføringslister for matriklerne og brandforsikringerne i Vejle sammen med Vejle Stadsarkiv. Det var lister, der var lavet af Søren Sørensen. Problemet var, at de efterhånden bestod af en kopi af en kopi af en kopi af den originale liste og var næsten ulæselige. Jeg tilbød da at transkribere dem til et PDF-dokument, forudsat at de ville læse korrektur på dem. Gennem mange år kunne man finde listerne på Stadsarkivets hjemmeside, men ved en omlægning af hjemmesiden forsvandt de pludseligt. Jeg har nu valgt at lægge dem ind på foreningens hjemmeside under transskriberinger, således at de forhåbentligt bliver bevaret for eftertiden.Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.Sidste nyt 30. okt. 2022.

Ved det seneste foredrag fortalte Henning Karlby os om bevarelse af gamle billeder, og hvorledes man kunne publicere dem på tryk. Han kom med flere tips til hjemmesider, der kunne hjælpe med dette. Disse er lagt på linksektionens side 3 i en ny rubrik, der hedder Publicering - trykt bog og fotobog. Henning Karlby kom med flere tips og tricks. Bl.a. at man skal lysne de billeder, der skal bruges i bogen. Ellers bliver de alt for mørke.

I Slægt og Data fra DIS Danmark 2016-4 er der på side 31 en meget lille artikel om »Erfaringer med at lave slægtsbøger«. Her henvises til Scandinavian Book. Et link til denne er også tilføjet på linksektionens side 3

Forleden under slægtsforskning var der behov for at finde ud af, hvornår en kirkelig højtid i et givet år fandt sted. Google fandt en hjemmeside med en Kalender for kirkelige højtider i Danmark. Man taster det år ind, som man ønsker at få frem, hvorefter der vises en liste med dagene. Der vises også dage, der ikke længere betragtes som helligdage efter helligdagsreformen i 1770. Der er lagt et link til denne på linksektionens side 3Sidste nyt 15. sept. 2022.

forsiden er der gjort opmærksom på, at dersom man er gangbesværet, så er der mulighed for at blive lukket ind via en anden indgang, hvor der er adgang til en elevator. Så selv om man bruger en kørestol, så er det ingen hindring.


Sidste nyt 8. juni 2022.

Så er programmet for efteråret blevet opdateret.

Det må siges, at der er mange virkeligt spændende foredrag i den foredragsrække, som bestyrelsen har lavet i år.
Der er emner som skifter, lægdsruller og stambøger, samt hvordan man bevarer gamle billeder.

I september, oktober og november afholdes der slægtscafeer.
Her kan nye medlemmer få hjælp til at begynde slægtsforskning og mere erfarne slægtsforskere kan hjælpe hinanden.


Sidste nyt 24. marts 2022.

Den 1. marts blev vores ordinære generalforsamling afholdt.
Anneth Johansen og Torben Bank Sørensen var på valg, var villige til genvalg og blev valgt.
Suppleanter: Peder Udesen og John Buch Larsen var villige til genvalg og blev valgt.
Revisor: Finn Høj Sørensen var villig til genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleant Nancy Poulsen var villig til genvalg og blev valgt.
Efterfølgende konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig.
Som formand genvalgtes Helle, som kasserer genvalgtes Torben og som sekretær genvalgtes Anneth.


Hvis man har aner, der har boet og levet ved godser og herregårder i Sydslesvig og Holsten, så er der udgivet en bog på tysk, der hedder "Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein". Det er et meget imponerende værk på over 685 sider med mange billeder og beskrivelser. Artiklerne svinger mellem meget kortfattede og meget detailjerede beskrivelser. Bogen er tilføjet litteraturlisten.


Sidste nyt 27. februar 2022.

På tirsdag afholder vi vore ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Vel mødt.

John Buch Larsen er tilføjet kontaktsiden som suppleant.

John og Hanne har også gjort opmærksom på den norske Slekt og Datas hjemmeside. Den er tilføjet linksektionens side 2.


På de andre sider er der tilføjet en masse nye spændende links.
Ved sidste møde blev der nævnt et link til Rigsarkivets hjemmeside, hvor man kunne søge i samlingerne.
Den er tilføjet linksektionens side 1.
Via Archion kan man se tyske kirkebøger online. Den er også tilføjet linksektionens side 2.
Hvis man er interesseret i Færger fra Danmark og onegn, så er der tilføjet et link til en meget spændende side på linksektionens side 3.
Sammesteds er tilføjet et link til Dansk Navneleksikon, hvor man kan finde oprindelse, udvikling og anvendelse af navne.


Sidste nyt 18. januar 2022.

Endeligt lidt gode nyheder her i disse så triste Coronatider.
Det er lykkedes os at flytte januars foredrag til februar i stedet. Se programmet.
Vi har ikke lavet det store ud vores 20-års jubilæum, men der vil være lidt godt i pausen til de fremmødte.

HUSK: Reglerne kræver fremvisning af coronapas, samt benyttelse af mundbind, når man står op.


Sidste nyt 3. januar 2022.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse foredraget om Slægtsforskning i Sønderjylland den 4. januar.
Vi ved endnu ikke, hvornår det kan blive afholdt.
Sidste nyt 23. dec. 2021.

Så er programmet for foråret blevet opdateret.


Sidste nyt 6. dec. 2021.

Så nærmer julen sig med raske skridt og snart går det heldigvis mod lysere tider.
Forleden fik jeg en mail med en henvisning til en søgeside for fæstebreve og skifter, hvor man nemt kan finde skifter, der er identificeret af frivillige indtastere. Den er tilføjet linksektionens side 1.
Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video på Youtube om søgesiden.

Men ikke nok med det.
Hvis man ser lidt nærmere efter, hvem der har udgivet den på Youtube, så står der, at det er Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Og det kan konstateres, at de har udgivet en masse nyttige videoer på Youtube, hvor man kan finde vejledning i alt mellem himmel og jord for slægtsforskere. Pt er der omkring 100 videoer. Den er tilføjet linksektionens side 3 under punktet Vejledninger og linkssamlinger.


Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.


Sidste nyt 21. sept. 2021.

Der er flere ændringer i programmet.

Den 2. november bliver der i stedet for et medlemsmøde afholdt et foredrag af Ulrich Alster Klug om Distrikslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter.

Den 10. november afholder Danske Slægtsforskere arrangementet Kend dine Rødder på Vejle Bibliotek. Arrangementet er gratis, men man skal være opmærksom på, at det kræver tilmelding.

Mødet den 7. december er flyttet fra Vejle Stadsarkiv til Vejle Bibliotek.Vort medlem Leif Madsen er desværre afgået ved døden. Hans plads i bestyrelsen er nu overtaget af Finn Kristian Mathiesen. I den forbindelse er kontaktsiden opdateret.Linkene i linksektionen er gennemgået og opdateret, hvor nødvendigt.
Hvis I kommer ud for, at et link ikke fungerer, så er I velkomne til at sende en mail til webmasteren.


linksektionens side 3 er der tilføjet et link til stumfilm.dk.
Det er et projekt, hvor man digitaliserer over 400 film fra perioden 1897-1928, så de kan bevares for eftertiden.
Så hvis man har lyst til at se en gammel Fy og Bi film, så findes de også der. Det eneste, der mangler, er klaverbokseren, der kan spille underlægningsmusik til filmene.

Det er jo nok de færreste, der har haft aner på Christiansø, men ikke desto mindre har man en meget fin hjemmeside, der beskriver livet på øen og lige så vigtigt øens historie gennem tiden. Der er lagt et link ind til den på linksektionens side 2 under militærhistorie.


Sidste nyt 07. maj 2021.

Nogle gange kan det være meget interessant at læse de gamle artikler i Vejle Amts Årbøger. I anden sammenhæng havde jeres webmaster fået fat i Vejle Amts Aarbog 1914 fra Vejle Bibliotek. I den var der en artikel om et gammelt kort over Skærup By fra 1756. Kortet var også gengivet deri. Jeg har skannet det ind og lagt det ind under transskriberinger i mangel af bedre. Det er meget sjovt at se den vejføring, der var dengang, sammenholdt med den nuværende vejføring. Man skal her være opmærksom på, at syd er opad i stedet for nord, som man er vant til i dag. Det eneste man kan bruge til stedfæstelse er kirken på kortet.


Sidste nyt 23. april 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse foredraget om Distrikslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter den 4. maj.


Generalforsamlingen er også udskudt, og det skulle vi gerne kunne afholde d. 7 sep. kl 18, (bemærk tidspunktet) lige før foredraget om "Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning"


Sidste nyt 25. marts 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse vores medlemsmøde / generalforsamling den 6. april.


Som følge af den aktuelle situation omkring Corona/COVID-19, har bestyrelsen for Vejleegnens Slægtshistoriske Forening set sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling.
Efter vedtægterne skulle afholdelsen have fundet sted tirsdag den 2. marts 2021. Generalforsamlingen udskydes således, indtil forsamlingsforbuddet og myndighedernes sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer giver mulighed for at afvikle den ordinære generalforsamling.
Så snart det er muligt, vil bestyrelsen vende tilbage med en ny dato og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Vi glæder os til at se jer igen og pas godt på hinanden.


Programmet for efteråret 2021 er nu opdateret.
Ingen ved, hvordan Corona/COVID-19 situationen er til september, men skulle der atter blive indskrænkninger, så det ikke er muligt, vil vi give besked om det pr. mail og her på hjemmesiden.


Sidste nyt 21. februar 2021.

Der er ikke de store nyheder denne gang.

linksektionens side 3 er der tilføjet ideen med at anvende TVet som ekstra skærm til PCen.
Måden at gøre dette er beskrevet her i Sidste Nyt for nogle år siden.

Endelig er Sidste Nyt indslag, der er ældre end 2019, blevet flyttet over i Sidste Nyt Arkivet.
Den aktuelle side var ved at blive lidt stor.


Sidste nyt 17. januar 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse vores medlemsmøde den 2. februar.

Af samme grund er det besluttet at udskyde generalforsamlingen i marts måned til april måned. Der er i vedtægterne anført, at generalforsamlingen skal afholdes i marts måned, men det vil sandsynligvis ikke være muligt at kunne samles i marts måned. Skulle der være medlemmer, der er imod dette, bedes de kontakte bestyrelsen.
Programmet er blevet opdateret.


Igen har vi modtaget et interessant link til Statsbibliotekets sektion om aviser. Pt er der fri adgang til 13 millioner avissider og begrænset adgang til 22 millioner avissider. Det er tilføjet linksektionens side 1
Arkiv for tidligere »Sidste nyt«