Sidste nyt 17. dec. 2022.

Så er programmet for foråret blevet opdateret.

Nogen gange får man fat i en bog og tænker bagefter, hvorfor man ikke har læst den før. En sådan bog er Kanonerne i august 1914 af Barbara Tuchman. Den beskriver hele optakten til 1. Verdenskrig og meget grundigt krigens 1. måned i august. Alle de efterfølgende år var "blot" en opslidningskrig. I årene før krigsudbruddet var der lagt mange planer og indgået mange alliancer mellem landene. Da det østrig-ungarske tronfølgerpar blev myrdet i Sarajevo i 1914, udløste dette en lavine, der i sidste ende endte i krig. Da det pludselig gik op for politikerne, hvad der var ved at ske, forsøgte man hektisk at bevare freden ved intenst diplomati, men for sent. I det tyske kejserrige havde man trykket på den knap, der satte krigsplanerne i værk, og det var ikke muligt at stoppe dem, når de først var sat i gang. Planerne indeholdt en invasion af Frankrig via Belgien, der var et neutralt land. Belgierne gjorde voldsom modstand, og civilbefolkningen blev mange steder masakreret af tyskerne. Mænd, kvinder og børn ( og spædbørn ) blev stillet op og mejet ned. Bogen beskriver, hvorledes de franske og engelske enheder trækker sig tilbage og til sidst er meget tæt på Paris. Da begår den tyske hær en taktisk fejl, der medfører et modangreb fra de franske og engelske styrker. Det lykkedes at få stoppet den tyske fremrykning og presset den tilbage. Da er der gået næsten 30 dage fra krigsudbruddet. Hærene graver sig ned, og den berygtede skyttegravskrig begynder de næste 4 år.
Bogen kan varmt anbefales.

For mange år siden var jeres webmaster involveret i et projekt med at transskribere og digitalisere nogle jævnføringslister for matriklerne og brandforsikringerne i Vejle sammen med Vejle Stadsarkiv. Det var lister, der var lavet af Søren Sørensen. Problemet var, at de efterhånden bestod af en kopi af en kopi af en kopi af den originale liste og var næsten ulæselige. Jeg tilbød da at transkribere dem til et PDF-dokument, forudsat at de ville læse korrektur på dem. Gennem mange år kunne man finde listerne på Stadsarkivets hjemmeside, men ved en omlægning af hjemmesiden forsvandt de pludseligt. Jeg har nu valgt at lægge dem ind på foreningens hjemmeside under transskriberinger, således at de forhåbentligt bliver bevaret for eftertiden.Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.Sidste nyt 30. okt. 2022.

Ved det seneste foredrag fortalte Henning Karlby os om bevarelse af gamle billeder, og hvorledes man kunne publicere dem på tryk. Han kom med flere tips til hjemmesider, der kunne hjælpe med dette. Disse er lagt på linksektionens side 3 i en ny rubrik, der hedder Publicering - trykt bog og fotobog. Henning Karlby kom med flere tips og tricks. Bl.a. at man skal lysne de billeder, der skal bruges i bogen. Ellers bliver de alt for mørke.

I Slægt og Data fra DIS Danmark 2016-4 er der på side 31 en meget lille artikel om »Erfaringer med at lave slægtsbøger«. Her henvises til Scandinavian Book. Et link til denne er også tilføjet på linksektionens side 3

Forleden under slægtsforskning var der behov for at finde ud af, hvornår en kirkelig højtid i et givet år fandt sted. Google fandt en hjemmeside med en Kalender for kirkelige højtider i Danmark. Man taster det år ind, som man ønsker at få frem, hvorefter der vises en liste med dagene. Der vises også dage, der ikke længere betragtes som helligdage efter helligdagsreformen i 1770. Der er lagt et link til denne på linksektionens side 3Sidste nyt 15. sept. 2022.

forsiden er der gjort opmærksom på, at dersom man er gangbesværet, så er der mulighed for at blive lukket ind via en anden indgang, hvor der er adgang til en elevator. Så selv om man bruger en kørestol, så er det ingen hindring.


Sidste nyt 8. juni 2022.

Så er programmet for efteråret blevet opdateret.

Det må siges, at der er mange virkeligt spændende foredrag i den foredragsrække, som bestyrelsen har lavet i år.
Der er emner som skifter, lægdsruller og stambøger, samt hvordan man bevarer gamle billeder.

I september, oktober og november afholdes der slægtscafeer.
Her kan nye medlemmer få hjælp til at begynde slægtsforskning og mere erfarne slægtsforskere kan hjælpe hinanden.


Sidste nyt 24. marts 2022.

Den 1. marts blev vores ordinære generalforsamling afholdt.
Anneth Johansen og Torben Bank Sørensen var på valg, var villige til genvalg og blev valgt.
Suppleanter: Peder Udesen og John Buch Larsen var villige til genvalg og blev valgt.
Revisor: Finn Høj Sørensen var villig til genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleant Nancy Poulsen var villig til genvalg og blev valgt.
Efterfølgende konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig.
Som formand genvalgtes Helle, som kasserer genvalgtes Torben og som sekretær genvalgtes Anneth.


Hvis man har aner, der har boet og levet ved godser og herregårder i Sydslesvig og Holsten, så er der udgivet en bog på tysk, der hedder "Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein". Det er et meget imponerende værk på over 685 sider med mange billeder og beskrivelser. Artiklerne svinger mellem meget kortfattede og meget detailjerede beskrivelser. Bogen er tilføjet litteraturlisten.


Sidste nyt 27. februar 2022.

På tirsdag afholder vi vore ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Vel mødt.

John Buch Larsen er tilføjet kontaktsiden som suppleant.

John og Hanne har også gjort opmærksom på den norske Slekt og Datas hjemmeside. Den er tilføjet linksektionens side 2.


På de andre sider er der tilføjet en masse nye spændende links.
Ved sidste møde blev der nævnt et link til Rigsarkivets hjemmeside, hvor man kunne søge i samlingerne.
Den er tilføjet linksektionens side 1.
Via Archion kan man se tyske kirkebøger online. Den er også tilføjet linksektionens side 2.
Hvis man er interesseret i Færger fra Danmark og onegn, så er der tilføjet et link til en meget spændende side på linksektionens side 3.
Sammesteds er tilføjet et link til Dansk Navneleksikon, hvor man kan finde oprindelse, udvikling og anvendelse af navne.


Sidste nyt 18. januar 2022.

Endeligt lidt gode nyheder her i disse så triste Coronatider.
Det er lykkedes os at flytte januars foredrag til februar i stedet. Se programmet.
Vi har ikke lavet det store ud vores 20-års jubilæum, men der vil være lidt godt i pausen til de fremmødte.

HUSK: Reglerne kræver fremvisning af coronapas, samt benyttelse af mundbind, når man står op.


Sidste nyt 3. januar 2022.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse foredraget om Slægtsforskning i Sønderjylland den 4. januar.
Vi ved endnu ikke, hvornår det kan blive afholdt.
Sidste nyt 23. dec. 2021.

Så er programmet for foråret blevet opdateret.


Sidste nyt 6. dec. 2021.

Så nærmer julen sig med raske skridt og snart går det heldigvis mod lysere tider.
Forleden fik jeg en mail med en henvisning til en søgeside for fæstebreve og skifter, hvor man nemt kan finde skifter, der er identificeret af frivillige indtastere. Den er tilføjet linksektionens side 1.
Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video på Youtube om søgesiden.

Men ikke nok med det.
Hvis man ser lidt nærmere efter, hvem der har udgivet den på Youtube, så står der, at det er Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Og det kan konstateres, at de har udgivet en masse nyttige videoer på Youtube, hvor man kan finde vejledning i alt mellem himmel og jord for slægtsforskere. Pt er der omkring 100 videoer. Den er tilføjet linksektionens side 3 under punktet Vejledninger og linkssamlinger.


Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.


Sidste nyt 21. sept. 2021.

Der er flere ændringer i programmet.

Den 2. november bliver der i stedet for et medlemsmøde afholdt et foredrag af Ulrich Alster Klug om Distrikslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter.

Den 10. november afholder Danske Slægtsforskere arrangementet Kend dine Rødder på Vejle Bibliotek. Arrangementet er gratis, men man skal være opmærksom på, at det kræver tilmelding.

Mødet den 7. december er flyttet fra Vejle Stadsarkiv til Vejle Bibliotek.Vort medlem Leif Madsen er desværre afgået ved døden. Hans plads i bestyrelsen er nu overtaget af Finn Kristian Mathiesen. I den forbindelse er kontaktsiden opdateret.Linkene i linksektionen er gennemgået og opdateret, hvor nødvendigt.
Hvis I kommer ud for, at et link ikke fungerer, så er I velkomne til at sende en mail til webmasteren.


linksektionens side 3 er der tilføjet et link til stumfilm.dk.
Det er et projekt, hvor man digitaliserer over 400 film fra perioden 1897-1928, så de kan bevares for eftertiden.
Så hvis man har lyst til at se en gammel Fy og Bi film, så findes de også der. Det eneste, der mangler, er klaverbokseren, der kan spille underlægningsmusik til filmene.

Det er jo nok de færreste, der har haft aner på Christiansø, men ikke desto mindre har man en meget fin hjemmeside, der beskriver livet på øen og lige så vigtigt øens historie gennem tiden. Der er lagt et link ind til den på linksektionens side 2 under militærhistorie.


Sidste nyt 07. maj 2021.

Nogle gange kan det være meget interessant at læse de gamle artikler i Vejle Amts Årbøger. I anden sammenhæng havde jeres webmaster fået fat i Vejle Amts Aarbog 1914 fra Vejle Bibliotek. I den var der en artikel om et gammelt kort over Skærup By fra 1756. Kortet var også gengivet deri. Jeg har skannet det ind og lagt det ind under transskriberinger i mangel af bedre. Det er meget sjovt at se den vejføring, der var dengang, sammenholdt med den nuværende vejføring. Man skal her være opmærksom på, at syd er opad i stedet for nord, som man er vant til i dag. Det eneste man kan bruge til stedfæstelse er kirken på kortet.


Sidste nyt 23. april 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse foredraget om Distrikslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter den 4. maj.


Generalforsamlingen er også udskudt, og det skulle vi gerne kunne afholde d. 7 sep. kl 18, (bemærk tidspunktet) lige før foredraget om "Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning"


Sidste nyt 25. marts 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse vores medlemsmøde / generalforsamling den 6. april.


Som følge af den aktuelle situation omkring Corona/COVID-19, har bestyrelsen for Vejleegnens Slægtshistoriske Forening set sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling.
Efter vedtægterne skulle afholdelsen have fundet sted tirsdag den 2. marts 2021. Generalforsamlingen udskydes således, indtil forsamlingsforbuddet og myndighedernes sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer giver mulighed for at afvikle den ordinære generalforsamling.
Så snart det er muligt, vil bestyrelsen vende tilbage med en ny dato og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Vi glæder os til at se jer igen og pas godt på hinanden.


Programmet for efteråret 2021 er nu opdateret.
Ingen ved, hvordan Corona/COVID-19 situationen er til september, men skulle der atter blive indskrænkninger, så det ikke er muligt, vil vi give besked om det pr. mail og her på hjemmesiden.


Sidste nyt 21. februar 2021.

Der er ikke de store nyheder denne gang.

linksektionens side 3 er der tilføjet ideen med at anvende TVet som ekstra skærm til PCen.
Måden at gøre dette er beskrevet her i Sidste Nyt for nogle år siden.

Endelig er Sidste Nyt indslag, der er ældre end 2019, blevet flyttet over i Sidste Nyt Arkivet.
Den aktuelle side var ved at blive lidt stor.


Sidste nyt 17. januar 2021.

A F L Y S N I N G
På grund af Corona-situationen har vi desværre været nødt til at aflyse vores medlemsmøde den 2. februar.

Af samme grund er det besluttet at udskyde generalforsamlingen i marts måned til april måned. Der er i vedtægterne anført, at generalforsamlingen skal afholdes i marts måned, men det vil sandsynligvis ikke være muligt at kunne samles i marts måned. Skulle der være medlemmer, der er imod dette, bedes de kontakte bestyrelsen.
Programmet er blevet opdateret.


Igen har vi modtaget et interessant link til Statsbibliotekets sektion om aviser. Pt er der fri adgang til 13 millioner avissider og begrænset adgang til 22 millioner avissider. Det er tilføjet linksektionens side 1
Arkiv for tidligere »Sidste nyt«