Litteraturlisten

Formålet med denne side er at udbrede kendskabet til bøger og anden litteratur, som af den ene eller anden grund ikke er almindeligt kendte.
Det kan f. eks. være meget gammelt materiale eller, at det kun er udgivet i et lille oplag og i et afgrænset geografisk område eller, at det er til nytte for nye slægtsforskere.
For nye og gamle slægtsforskere
"Håndbog i slægtshistorie" af Hans H. Worsøe
"Slægtshistorie i Sønderjylland : en vejledning" af Hans H. Worsøe, 1999
"Slægtsforskning på pc" af Ove Lauridsen, 2002
"Find din slægt - og gør den levende : håndbog i slægtshistorie"
af Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen, 2003.
2. udgave fra 2006 er lige udgivet.
"Slægtsforskerens ABC" af Jørgen Green, 2005
Et alfabetisk opslagsværk med forklaring på udtryk fra kirkebøger, militære stamruller, retsudskrifter, skiftebøger og andre arkivalier.
Der er oplysning om, hvordan man finder de forskellige informationer og reglerne for adgangen hertil.
"At skrive slægtshistorie: idébog for slægtsforskere" af Kathrine Tobiasen, 2013
Hvordan bærer man sig ad, når man nu vil til at formidle sin slægtsforning videre?
Denne bog giver en inspiration af forskellige måder at angribe stoffet på, så det bliver spændende for læseren at læse. Der er råd om, hvad man skal tage med og udelade. Og det evige problem med materiale, der måske er ophavsret på.
"Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!" af Anton Blaabjerg og Birgit Øskov
"Slægtsforskning i lægdsruller og søruller og i hærens og søværnets arkiver." af Jørgen Green, 2009
"Kort som kilde : en håndbog om historiske kort og deres anvendelse." af Peter Korsgaard, 2006
 
"Kilder til dansk forvaltningshistorie - bind 1-5" udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie
• Bind 1: Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750
• Bind 2: På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920
• Bind 3: Efter bemyndigelse. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970
• Bind 4: Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
• Bind 5: Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne
Vejle Amt
Vejle
"Vejle Bys Historie" af C.V. Petersen, 1927
"Billeder fra det gamle Vejle" af Axel Rude, 1977
"Vejles historie" bind 1-4, 1997-2002
"Vejles skolehistorie" af Chr. Kjeldsen, 1984
"Vejle Fjord" af Marius Hansen, 1941
En beskrivelse af livet ved og på Vejle Fjord;
Fiskerne ved Bredballe; Vejlensiske skibsredere og deres skibe.
"Danske Byer og deres Mænd -- Vejle by" serie udgivet 1916. Genudgivet 1984.
"Vejle Borgerbog 1754-1870" af Jørgen Swane, 1943.
"Trines Toft eller Veje i Vejle med navne efter folk og firmaer" af Chr. Kjeldsen, 1987
"Vejle Amts Aarbog 1947"
På siderne 5-66 har C.V. Petersen udgivet artiklen: Vejleborgere og deres By ca 1780-1828
Den indeholder en oversigt over Vejles ejendomsbesiddere for årene 1781, 1791, 1811 og 1828.
"Kjøbstadslivets aandelige Klima" af Niels Th. Mortensen, 1978
Bogen er lavet i anledning af Schweitzers Bogtrykkeris 150 års jubilæum.
 
Kolding
P. Eliassen har udgivet flere bøger om Kolding og omegn.
"Kolding fra middelalder til nutid" af P. Eliassen, 1910
"Efterretninger om Kjøbstaden Kolding" af Jens Jørgen Fyhn, 1845
En, på områder overordnet, beskrivelse af Kolding. Interessant er dens udgivelsesår, 1845
 
Horsens
J. K. Jensen og Svend Aage Bay har udgivet flere bøger om Horsens
"Horsens historie indtil 1837." af Svend Aage Bay, 1982.
"Bidrag til Horsens Historie" af Svend Aage Bay, 1979.
"Borger og Almueskolevæsen i Horsens" af J. K. Jensen, 1936-38.
"Gehrdt de Lichtenberg" af Annette Hoff, 2007.
"Guide til det gamle Horsens" af Annette Hoff, 2004.
"Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord" af Bodil Møller Knudsen, 2006.
"Horsens : købstaden og guldsmedene 1500-1900" af Bent Knie-Andersen, 2006.
 
Landsognene
"Slægterne fra Gauerslund Sogn i Holmans Herred" af Bjarne Eeg
"Slægterne fra Vejlby sogn i Elbo Herred" af Bjarne Eeg
"Spredte glimt fra Hedensted kommune" af Jenny Madsen, 2002
"Starup Sogn i Brusk Herred" af Poul Lindholm, 1911
"Øster Starup Sogn efter 1900" ved Peter Houbak, 1988
"En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder" af J.J. Ravn, 1918
"En historisk-topografisk beskrivelse af Herslev og Viuf Sogne i Brusk Herred" af J.J. Ravn, 1926
"En historisk-topografisk beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred" af J.J. Ravn, 1929
"En historisk-topografisk beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn , Brusk Herred i Vejle Amt" af J.J. Ravn, 1945
"Træk af Vinding Sogns Historie." Udgivet af Vinding Kommune, 1954
"Stamtavler over gamle slægter i Vinding og deres efterkommere." af J.J. Ravn, 1925
 
Fyns Amt
Svendborg
"Bevaringsværdige huse i Svendborg gamle købstad". Udgivet 1975
"Svendborg købstads historie". Udgivet 1959-61
 
Brahetrolleborg og omegn
"Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar" af Niels Rasmussen Søkilde, 1894
Bogen, der beskriver ejendommene og de personer, der fæstede eller ejede dem, er genudgivet i 1999 af
Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv med tilføjelse af en
indholdsfortegnelse af de i bogen nævnte ejendomme.
 
Fyns stift
"Degne og skoleholdere, samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814." af K. Bang Mikkelsen, 1977
 
Skanderborg Amt
Sønder Vissing sogn
"Sønder Vissing sogn, slægts- og lokalhistorie" af Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 2004
Bogen, der er på 360 sider, beskriver ikke blot gårdene, men også deres beboere.
Man kan være heldig at finde en aftægtskontrakt for en af sine aner.
Stor ros til bogen, men registeret er desværre ikke omfattende nok.
 
Slesvig / Sønderjylland og Holsten
"Slesvigske Kirkebogsuddrag" af Th. Hauch-Fausbøll, 1908
Bogen indeholder primært uddrag for Haderslev Vor Frue sogn og Gammel Haderslev sogn.
"Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein" af Deert Lafrenz, 2015
Bogen er et storværk på over 685 sider, der beskriver godser og herregårde i Sydslesvig og Holsten.
 
Varia
Told, konsumtion, retsvæsen og administration
"Dansegilde og mordbrand" af Niels H. Frandsen
En god vejledning om retsbetjentarkiver.
Især skal fremhæves politiforvaltningen, der beskriver materialer om arrestation, før og efter fængselsophold.
"Kongeaaen eller Den Gamle Grænse" af P. Eliassen, 1926
"På embeds vegne" af Erik Nørr og Karl Peder Pedersen, 1998
Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920.
"Slesvig, Preussen, Danmark" af Erik Nørr og Jesper Thomassen, 2004
Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie.
 
Ejendomshistorie
"Ejendomshistorie" af Klaus K. Haubroe, 1990
"Kilder til Købstadsejendommes Historie i Landsarkiverne." af Helle Damgaard
"Danmarks Herregårde" af Niels Peter Stilling, 2014-2018
• Bind 1: Danmarks Herregårde: Sjælland, Møn og Lolland-Falster, 2014
• Bind 2: Danmarks Herregårde: Fyn og Langeland, 2015
• Bind 3: Danmarks Herregårde: Skåne, Halland og Blekinge, 2016
• Bind 4: Danmarks Herregårde: Jylland, 2018
"En malerisk Danmarksrejse : O.J. Rawerts akvareller 1810-1850" af Niels Peter Stilling, 2005
 
Militær
"Den danske og norske Hærs Historie indtil 1814" af O. Vaupell
"Kongens tro regimenter og hjemmeværn til lands" af Arne Hoff og Anton Hvidt, 1955
"En gammel Soldats Erindringer" af J.H. Kloppenborg, 2. forøgede udgave, 1872.
"Otte år i Danmark : en hvervet tysk soldats erindringer 1783-1791" af Theodor Ulrich Nübling, 2005.
Theodor Ulrich Nübling fra Ulm i Sydtyskland lod sig i 1783 hverve til den danske hær i 8 år. Hans beretning om den periode er nedskrevet 1811-13.
"Slagtebænk Dybbøl : 18. april 1864 : historien om et slag" af Tom Buk-Swienty, 2008
"Danskere på Vestfronten 1914-1918" af Claus Bundgård Christensen, 2009
"Den danske hærs uniformer i 1700-tallet" af Karsten Skjold Petersen, 2005
 
Søfart
"Svendborg søfarts historie siden 1253" af Erik Møller Nielsen, 2003
Ud over selve den historiske gennemgang, indeholder bogen også en liste over ca 2300 skibe, der har været tilknyttet
Svendborg Tolddistrikt siden 1773, med oplysninger om ejere, skibsførere, byggeår, tonnage etc.
"Jagt og skonnert" af Anders Monrad Møller, 1988
Bogen indeholder mange billeder af de forskellige skibstyper.
 
Samtidshistorie
"1807 - København i flammer" af Jan Møller, 2007.
"Da spaniolerne kom - Krig og kulturmøde 1808" af Henning Petersen, 2009.
"1814 : krig, nederlag, frihed" af Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen, 2014.
Bogen giver en samlet fremstilling af Danmarks og Norges historie i krigsårene 1807-1814, hvor Norge blev løsrevet fra Danmark, samt en bred beskrivelse af politik, samfund, økonomi samt de særlige kulturelle forbindelser, der også i dag er identitetsskabende.
"1864 - Sønner af de slagne" af Rasmus Glenthøj, 2014.
"Danske læger under nazismen" af Andreas C. Johannsen, 2016.
"De forsvundne - Hedens sidste fortællere" af Palle Ove Christiansen, 2011.
"De jydske Zigeunere og en rotvelsk Ordbog" af N.V. Dorph, 1837. Genoptrykt 1975.
"De sorte tog : lokomotivmænd i krig" af Carl Otto Petersen, 1980.
Om jernbanefolkenes ofte meget barske forhold under Besættelsen.
"Den Behøvlede Svend" af Ingo Milton, 2013.
"Familieliv i Danmark 1550 til 2000" af Anne Løkke og Anette Faye Jakobsen.
En beskrivelse af familielivet gennem 500 år.
Ægtefællers relationer, børneopdragelse, forskelle indenfor de
forskellige samfundslag.
"Fattiggårdene på Fyn" af Johnny Wøllekær, 1993.
"Fra Hoveriets Dage" af August F. Schmidt, 1957
"Herregårdsliv : beretninger fra århundredskiftet. - bind 1-8" udgivet af Nationalmuseet ved Ole Højrup, 1980
• Bind 1: Elever og forvalter
• Bind 2: Karle, piger og daglejere
• Bind 3: Stald- og havefolk
• Bind 4: Skovfolk og skytte
• Bind 5: Godsinspektør og forpagter
• Bind 6: Tjenerskabet
• Bind 7: Herskabet
• Bind 8: Herregård og omegn

"Hofmans Fundationer" udgivet af Hans de Hofman, 1755-1761
Samlinger af publique og private stiftelser, fundationer og gavebreve, som forefindes
udi Danmark og Norge : udgivne efter kongelig allernaadigste tilladelse, hvorved ere tilføiede
endeel historiske efterretninger, og genealogier, om givernes liv, levnet og familie, med mere
stiftelserne og stifterne vedkommende.


"Kanonerne i august 1914" Barbara Tuchman, 1964.
"Landbokvinden - Rok og kærne; Grovbrød og vadmel" Ole Højrup, 1964.
En skildring af kvindernes daglige arbejde med at holde hus og skaffe familien føden og klæderne, inden industrialismen satte ind.
"Mølleåen fra Frederiksdal til Strandmøllen" af Jan Møller, 1971.
"Pjentemølleren og hans dagbog" af Otto Jonasen, 2. udvidede udgave, 1992.
Om Morten Jørgensen (1772-1845), der var møller i Svendborg.
Hans dagbog giver et billede af tidens forhold og af dagliglivet i stort og småt.
"Skolemester og hører" af Carl E. Jørgensen, 1965.
En beskrivelse af latinskolelivet før 1800.
"Slaget på Reden" af Ole Feldbæk, 1985
"Svenskekrigene 1657-60: Danmark på kanten af udslettelse" af Lars Christensen, 2018.
"Sådan var det : en fæstebondes dagbog 1788" af Olaf Ries, 1987
"Tatere og natmandsfolk i Danmark" af F. Dyrlund, 1872. Genoptrykt 1974.
"Til evig ihukommelse: økonomi og mindekultur i kirkerne i fire jyske købstæder i 1600- og 1700-tallet" af Karsten Merrald Sørensen, 2018.
"Vejles Benny, Bennys Vejle" af Erik Munch Sørensen, 2009
 
Arkivguider
"Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidler til dets benyttelse bind 1-2."
Findes også online her
"Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse."
Hyppigt anvendt er bind 3 om Forsvarets arkiver.
"Danske Kancelli og de dermed beslægtede Institutioner" af Bjørn Kornerup, 1943
Indgår i serien "Vejledende arkivregistraturer"