Hvor og hvornår

2020

Beskrivelse
Tirsdag den 7. januar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere (FU)
"Om at finde personer i 1900-tallet"
En vanskelig tidsperiode, hvor oplysninger i kirkebøger mm endnu ikke er tilgængelige.
 
Tirsdag den 4. februar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Michael Dupont, overassistent ved Rigsarkivet, København (FU)
Faderskabssager, skilsmissesager og adoptionssager.
Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, og i nogle tilfælde støder de desuden på bortadopterede og skilte forfædre. Mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den ”udlagte barnefar” og hans forhold til den ugifte moder, eller til årsagen til bedsteforældrenes skilsmisse – bankede konen manden, eller var manden sin kone utro? I dette foredrag skal vi se på, hvad faderskabssager, adoptionssager og skilsmissesager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Desuden vil jeg komme ind på, hvordan man udfylder en adgangsansøgning, hvis sagen er yngre end 75 år og derfor ikke er umiddelbart tilgængelig.
 
Tirsdag den 3. marts
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.

 
Tirsdag den 7. april
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
AFLYST

Erik Kann, seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København (FU)
"Understøttelse til fattige og gamle"
Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900”.
 
Tirsdag den 5. maj
AFLYST

Medlemsmøde
Der afholdes medlemsmøde, hvor man bedes tage sin computer med. Vi vil hjælpe hinanden med vores slægtsforskning og udveksle oplysninger, hvor vi har slægtssammenfald. - Særlige problemer vil vi prøve at vise på den store skærm.
 
 
 

Ingen medlemsmøder i juni, juli og august.


 
 
Tirsdag den 1. september
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
Henning Frandsen (FU)
Deporteret til Sprogø og Livø.
Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en ø-anstalt for såkaldt antisociale og kriminelle åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”seksuelt løsagtige åndssvage, unge piger og kvinder” at havne på Sprogø.
Forskelle i individers, racers og klassers evner skyldtes nedarvede faktorer, mente en række indflydelsesrige mænd med den socialdemokratiske minister K.K. Steincke i spidsen i tiden efter 1. verdenskrig. Og da middelklasseforældrene var skamløse nok til at føde færre børn, mens arbejder og bondebefolkningen fortsat avlede mange børn, frygtede Steincke med flere, at Danmark ville blive oversvømmet af ”undermålere”, og ”minusindivider”, som man kaldte de uønskede mænd og kvinder. Bekymringen gik også på en dalende kønsmoral og en øgning af antallet af kønssygdomme, hvor den seksuelt aktive kvinde blev anset som smittespreder. Derfor skulle man forhindre disse grupper i at få børn via bl.a. (tvangs) kastration og sterilisation, i første omgang dog ved at internere dem på øerne Livø og Sprogø. Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie og navnlig om deres ophold på Livø og Sprogø og sætter det ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.
OBS! Foredraget indeholder en række hidtil ikke offentliggjorte billeder, som foredragsholderen har fået stillet til rådighed af en kvinde, som voksede op på Livø – og hvis forældre og bedsteforældre arbejdede på Livø. Et scoop!
 
Tirsdag den 6. oktober
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
Medlemsmøde
Planlægning af tur til Rigsarkivet i Viborg.
Turen vil foregå d. 21/10 2020.
Der vil blive arrangeret samkørsel, vær opmærksom på, at arkivet åbner kl. 9.00 og lukker kl. 16.00. Turen i bil tager ca. 1 ½ time, så afgang vil være mellem kl. 7.15 - 7.30. Mad skal enten medtages hjemmefra eller kan købes i Føtex, Viborg.
Husk at oprette jer i Daisy, hvis I ikke allerede er det, inden tirsdag d. 6/10 2020.
Dette gøres ved at gå ind på www.sa.dk og trykke på Opret brugerprofil midt på siden (under søg og bestil).
På mødet denne dag vil vi hjælpe hinanden med, at bestille arkivalier. Skriv eventuelt en prioriteret liste med hvilke arkivalier I gerne vil bestille hjemmefra og på mødet kan vi gennemgå disse for at se hvilke der er på fjernarkiv og skal bestilles inden turen og hvilke der er på selv arkivet og derfor kan bestilles på dagen. Der må bestilles 15 arkivalier til besøget.
 
Onsdag den 21. oktober
Rigsarkivet i Viborg
kl. ??:??
Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
Tur til Rigsarkivet i Viborg.
Se nærmere under det forberedende møde den 6.oktober.

 
Torsdag den 29. oktober
Bygningen, Den store Sal
Ved Anlægget 14B,
Vejle

kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Danske Slægtsforskere
Arrangement med Danske Slægtsforskere.
Åbent hus i Vejle

Tilmelding kræves, og det kan gøres her på www.kenddinerodder.dk

Bemærk den nye adresse.
 
Tirsdag den 3. november
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Medlemsmøde
Medlemmer hjælper medlemmer
Gennemgang af hvorledes man finder f.eks. jordmoderprotokoller og dødsattester samt andre databaser og arkivalier m.v. på nettet. Hjælp til problemstillinger og tydning.

 
Tirsdag den 1. december
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Asbjørn Romvig Thomsen (FU)
Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850.
Seniorforsker ved Rigsarkivet Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om de børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie: er det sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet af lokalsamfundet? Kom og få svar på disse spørgsmål, når Asbjørn fortæller om sit arbejde med de uægte børn i den nordøstlige del af halvøen Salling - og hvad han måtte ende med at konkludere!

 
Hvor og hvornår

2021

Beskrivelse
Tirsdag den 5. januar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Henriette Idestrup
Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning
DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-test i slægtsforskningen - hvad er forskellen på de forskellige tests og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.
 
Tirsdag den 2. februar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Erik Kann, Seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København (FU)
Understøttelse til fattige og gamle.
Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900.
 
Tirsdag den 2. marts
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST og UDSKUDT til april pga Corona-situationen

Ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.

 
Tirsdag den 6. april
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST og UDSKUDT indtil videre pga Corona-situationen

Ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.
Medlemsaften

 
Tirsdag den 4. maj
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
AFLYST pga Corona-situationen

Ulrich Alster Klug (FU)
Distrikslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter
Dette foredrag er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver, giver Ulrich nogle interessante eksempler, der viser hvilken gavn slægtsforskeren kan have af disse arkivalier.
 
 
 

Ingen medlemsmøder i juni, juli og august.


 
 
Tirsdag den 7. september
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00

Generalforsamling kl 18
Generalforsamling kl 18.
Derefter fortsættes kl 19 med det planlagte foredrag.


Henriette Idestrup
Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning
DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-test i slægtsforskningen - hvad er forskellen på de forskellige tests og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.
 
Tirsdag den 5. oktober
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
Erik Kann, Seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København (FU)
Understøttelse til fattige og gamle
Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900.
 
Tirsdag den 2. november
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
Medlemsmøde

 
Tirsdag den 7. december
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:00
Asbjørn Romvig Thomsen (FU)
Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850.
Seniorforsker ved Rigsarkivet Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om de børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie: er det sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet af lokalsamfundet? Kom og få svar på disse spørgsmål, når Asbjørn fortæller om sit arbejde med de uægte børn i den nordøstlige del af halvøen Salling - og hvad han måtte ende med at konkludere!