Hvor og hvornår

2019

Beskrivelse
Tirsdag den 8. januar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet (FU)
"Politirapporter"
Det er en god optakt for foreningens medlemmer, hvor vi stiler mod en sommerudflugt til Politimuseet i Kolding sidst i maj måned 2019.
 
Tirsdag den 5. februar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere (FU)
"Slægtsforskernes Bibliotek"
Danske slægtsforskere har medio 2018 registret 18.000 bøger samt et stort tal e-bøger, tidsskrifter mm i bibliotekets arkiv - og heraf er et stort antal digitaliseret.
 
Tirsdag den 5. marts
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.

 
Tirsdag den 2. april
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Jens Peter Nikolaj Hansen, frivillig ved Kolding Stadsarkiv (FU)
"Vandringer"
Vandringer - set gennem en akademikers øjne med eksempler på vandringer fra egen slægtsforskning. - Der er tale om vandringer bredt belyst.
 
Tirsdag den 7. maj
Medlemsmøde
Der afholdes medlemsmøde, hvor man bedes tage sin computer med. Vi vil hjælpe hinanden med vores slægtsforskning og udveksle oplysninger, hvor vi har slægtssammenfald. - Særlige problemer vil vi prøve at vise på den store skærm.
 
Lørdag den 27. maj
Sommerudflugten er aflyst. 
 

Ingen medlemsmøder i juni, juli og august.


 
 
Tirsdag den 3. september
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Helle Sørensen holder foredrag om sin slægtsforskning gennem mere end 25 år
idet den belyses med metoder og løsning på problemstillinger.
 
 
Tirsdag den 1. oktober
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Gitte Bergendorff Høstbo , B.A. i Historie og tværfaglige kulturstudier.
Kulturformidler på Herlev Bibliotek. Redaktør for tidsskriftet Slægt & Stavn
holder foredrag om slægtsforskning i Sverige og vil fortælle om at søge efter anerne i Sverige. Foredraget krydres med gode links og historier med egne oplevelser med at finde de svenske aner i slægten.
 
Onsdag den 9. oktober
Vejle Stadsarkiv
Det lille mødelokale
kl. 09-11
Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede.
Tag computeren med.
Bemærk sted og tidspunkt.
 
Onsdag den 23. oktober
Vejle Stadsarkiv
Det lille mødelokale
kl. 09-11
Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede.
Tag computeren med.
Bemærk sted og tidspunkt.
 
Tirsdag den 5. november
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Birgitte Arffmann, cand. theol, fra 1975 til 2013 sognepræst i Vejle, Sct. Nicolai sogn.
Holder foredrag om: Kirkerne i Vejle. Birgitte Arffmann udgav i foråret 2018 bogen "Kirkerne i Vadestedet. En slentretur gennem Vejles kirkehistorie". Denne danner baggrund for fortællingen om kirkelivet i Vejle fra middelalderen hvor det åndelige liv var centreret omkring byens sognekirke og Sortebrødrenes Kloster. Byen voksede, og det samme gjorde antallet af kirker og menigheder. De mange nye frikirker og afholdssagen prægede byen fra midten af 1800-tallet, og den dag i dag er der en broget mangfoldighed af kirker, der er med til at sætte kulør på byens liv på hver deres måde.
 
Onsdag den 13. november
Vejle Stadsarkiv
Det lille mødelokale
kl. 09-11
Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede.
Tag computeren med.
Bemærk sted og tidspunkt.
 
Tirsdag den 3. december
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Julemøde

1-2 medlemmer vil fortælle lidt om deres slægtsforskning. Ellers er det medlemsaften, hvor vi hygger os og hjælper hinanden med slægtsforskningen. – Så husk at tage computeren med!