Hvor og hvornår

2018

Beskrivelse
Tirsdag den 2. januar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Steen Ivan Hansen, cand. mag. (FU)
"Kroernes historie"
Det er farligt at rejse – det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne. Endvidere kommer vi ind på et par kendte kroer, bl.a. Norsminde og Hvidsten samt på Holbergs og Blichers erfaringer.
 
Tirsdag den 6. februar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Gitte Bergendorff Høstbo, B. A. i historie (FU)
"Skudsmålsbøger og skillingsviser".
Skudsmålsbøger; Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vore aner? Og hvor finder vi skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832, blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attest og hvad man kan finde af historier, når man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane. Skillingsviser; Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier der hurtigt blev glemt eller gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser og hvem ved måske er det netop din ane der synges om?
 
Tirsdag den 6. marts
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Kirsten Sanders orienterer om planerne for sammenlægningen af SSF og DIS-Danmark.

Derefter afholdes generalforsamling efter vedtægterne

 
Tirsdag den 3. april
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Rolf Engell, arkivar ved Rigsarkivet, Viborg (FU)
”Generel introduktion til Daisy”
I arkivdatabasen Daisy kan man finde oplysningerne on dels de arkivskabere, offentlige som private, der har afleveret arkivmateriale til rigsarkivet, dels om de arkivalier, der er afleveret og registreret på én af Rigsarkivets arkivinstitutioner. Foredraget vil starte med en kort introduktion og historisk gennemgang af Daisy. Dernæst vil det blive demonstreret, hvordan man søger i Daisy, finder oplysninger om de enkelte arkivserier samt pakker og bind, og hvordan man hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på læsesalen. Endvidere vises forbindelsen mellem Daisy og Arkivalieronline samt den nye søgefunktionalitet ”Søg i samlingerne”, som er en fælles søgeindgang til Daisy, Arkivalieronline og crowdsourcingportalen.
 
Tirsdag den 1. maj
Medlemsmøde
Der har været stemning for, at vi ud over de tidligere annoncerede møder afholder et medlemsmøde den 1. maj kl 19:15 på Vejle Stadsarkiv.
Her vil vi hjælpe hinanden med de enkeltes slægtsforskning.
Der vil være mere erfarne slægtsforskere til stede for at hjælpe mindre erfarne. Fælles problemer vil blive vist på skærmen. - Så tag jeres computere med!
 
Lørdag den 26. maj
kl. 9:45 senest
Sommerudflugt til Glud Museum.

Vi samles foran Glud Museum senest kl 9:45
Prisen vil være mellem 30 og 40 kr afhængig af antal deltagere.
Efter rundvisningen vil der være mulighed for tag-selv-kaffe med småkager for 20 kr. pr. person.
Tilmeldingen skal være Anton Dorph-Petersen eller Torben Bank Sørensen i hænde senest den 18. maj.

Kørselsvejledning

 
 

Ingen medlemsmøder i juni, juli og august.


 
 
Tirsdag den 4. september
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere
Den nye persondatalov.
Vi skal høre om denne lovs konsekvenser for vores slægtsforskning, registrering og deling af data, billeder mm.
 
Tirsdag den 2. oktober
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Carl Binzer Hermann, økonomichef
I huguenotternes fodspor.
Om deres flugt gennem Europa. En fortælling om de begivenheder, der førte til, at flere hundrede tusinde franskmænd og vallonere forlod deres fædreland for deres tros skyld. Et eksempel med en forfar, der bosatte sig i Fredericia efter kong Frederik IV's invitation.
 
Tirsdag den 6. november
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Agnete Birger Madsen, historiker
Kvindfolk og fattigfolk på landet, ca. 1850.
Forholdene for de forladte koner og ugifte mødre. Spinde-, sy- og vævekonerne på landet. En af disse kvinder skrev gentagne gange til amtmanden. Disse breve er med til at belyse hendes vilkår. Andre kilder er fattigprotokoller, faderskabssager og politiprotokoller. Dette foredrag er baseret på Agnete Birger Madsen’s nyeste bog om emnet.
 
Tirsdag den 4. december
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Julemøde

1-2 medlemmer vil fortælle lidt om deres slægtsforskning. Ellers er det medlemsaften, hvor vi hygger os og hjælper hinanden med slægtsforskningen. – Så husk at tage computeren med!
 
Hvor og hvornår

2019

Beskrivelse
Tirsdag den 8. januar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet (FU)
"Politirapporter"
Det er en god optakt for foreningens medlemmer, hvor vi stiler mod en sommerudflugt til Politimuseet i Kolding sidst i maj måned 2019.
 
Tirsdag den 5. februar
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere (FU)
"Slægtsforskernes Bibliotek"
Danske slægtsforskere har medio 2018 registret 18.000 bøger samt et stort tal e-bøger, tidsskrifter mm i bibliotekets arkiv - og heraf er et stort antal digitaliseret.
 
Tirsdag den 5. marts
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.

 
Tirsdag den 2. april
Vejle Stadsarkiv
kl. 19:15
Jens Peter Nikolaj Hansen, frivillig ved Kolding Stadsarkiv (FU)
"Vandringer"
Vandringer - set gennem en akademikers øjne med eksempler på vandringer fra egen slægtsforskning. - Der er tale om vandringer bredt belyst.
 
Tirsdag den 7. maj
Medlemsmøde
Der afholdes medlemsmøde, hvor man bedes tage sin computer med. Vi vil hjælpe hinanden med vores slægtsforskning og udveksle oplysninger, hvor vi har slægtssammenfald. - Særlige problemer vil vi prøve at vise på den store skærm.
 
Lørdag den 27. maj
Sommerudflugt til Politimuseet i Kolding.

Vi vil holde udflugt til Politimuseet, Rømøvej 4, Kolding, som det er besluttet af foreningens medlemmer. Vi satser på, at denne dato vil holde. Vi vil senere planlægge samkørsel mm.

Kørselsvejledning