For at få vist denne side korrekt, er det nødvendigt, at din browser kan afvikle JavaScript

Hvem forsker hvad i foreningen.

Hvordan får jeg mit indlæg med ?

Hanne Baden H:baden-buchlarsen.dk
M:
Jeg forsker i følgende slægter:
 • Ernst von Baden f. ca. 1550, Ernst Ernstsen von Baden f. ca. 1580, Jacob von Baden f. 1621, Torkel Baden f. 1668, Jacob Baden f. 1704, Jacob Baden f. 1735, Gustav Ludvig Baden f. 1764, Jacob Baden f. 1795, Jens Christian Baden f. 1822, Gustav Ludvig Baden f. 1862, Jens Christian Baden f. 1889, Gustav Ludvig Baden f. 1918.
 • Bertel Madsen f. ?, Hans Bertelsen f. 1856, Jens Nielsen f. ca. 1776, Kirstine Jensdatter f. ?, Pouline Bertelsen Kamp f. 1894
 • Peder Winstrup f. 1605.
  Sogne / købstæder: København, Ringkøbing, Gjellerup, Dejbjerg, Nakskov, Altona, Vordingborg, Holbæk, Herslöf (Skåne), Horsens, Torsted, Gørding, Nørre Omme, Sdr. Lem, Vedersø, Stauning, Sædding.
   
 • Jens Nielsen f. ca. 1761, Niels Jensen f. 1795 Mikkel Peter Nielsen f. 1838, Johannes Martin Peter Nielsen f.1881, Emma Kirstine Nielsen f. 1919 Hans Andersen f. 1824, Hans Hansen f.1851, Lene Katrine Hansen Revsgaard f. 1887
  Sogne / købstæder: Koldt, Tiset, Uth, Vissenbjerg, Barrit, Ringgive, Stenderup, Stouby, Raarup.
 
Gorm Christensen M:
Jeg forsker især i følgende sogne før 1844:
Frederiksborg Amt: Asminderød, Birkerød, Blistrup, Dråby, Græsted, Humlebæk, Hørsholm, Ramløse, Tibirke, Vejby
Jeg forsker i slægterne:
Købmand Christian Martin Christensen født i Ramløse sogn 1868 og
tolder Christian Ferdinand Andreasen født 1845 i Hørsholm sogn.
 
Desuden interesserer jeg mig også for billedmateriale fra 2.verdenskrig.

 
John Buch Larsen H:baden-buchlarsen.dk
M:
Jeg forsker i følgende slægter:
 • Niels Madsen f. ?, Jens Nielsen f. ca. 1776, Lars Jensen f. 1814, Jens Christian Larsen f. 1847, Niels Richard Larsen f. 1886, Carl Johan Buch Larsen f. 1929. Ane Hansdatter f. 1775, Anna Rasmusdatter f. 1821, Ane Nielsen f. 1862, Ane Marie Buch f. 1890.
  Sogne / købstæder: Gestelev, Rolsted, Sønder Højrup, Øster Starup, Skibet, Ødsted, Højen, Norup, Vindblæs, Skanderup
   
 • Morten Hansen f. ?, Kristian Ludvig Vilhelm Kristensen f. 1876, Josef Holm Christensen f. 1904, Aase Holm Christensen f. 1931. Påhl Jönsson f. 1731, Jöns Hallberg f. 1768, Jöns Jönsson f. 1798, Carl Jönsson f. 1834, Jens Christina Carlsen f. 1866, Jensine Carlsen f. 1903
  Sogne / købstæder: Vennebjerg, Bindslev, Asdal, Aasted, Mosbjerg, Vorning, Øls, Hammershøj, Roum. Klagstorp, Veberöd, Grönby, Sandby og Ö. Torn (alle i Skåne)

 
Flemming Petersen H:www.fp.vindinggaard.dk
M:
Jeg forsker i:
Randbøl Hedekoloni: Falter og Oehlenschläger (kartoffeltyskere)
Picher Sogn i Mecklenburg: Böhlers eller Bölis, Fentsahm eller Fenzam, Hagen, Grahn, Brandt, Busch og Hagen
Dorf Trakehnen og, Enzuhnen Sogn i Østpreussen: Brosolat, Beidakat og Petrat
Den sønderjyske urmagerslægt Kaadtmann
Rinkenæs, Augustenborg og Flensburg: Niess eller Niese
Broager: Organist Friederich Meyer og forfædre
Jagten "Jaegeren"(18 commercelæster) bygget i Nyborg 1798 registreret i Flensborg og sejlet af skipper Jens Knutzen 1810-1815
Sognene Broager, Rinkenæs, Gråsten, Dybbøl, Sottrup, Ry, Vrads, Grædstrup, Skanderup v. Skanderborg og Dallerup
Svenske sogne Ronneby og Backaryd i Blekinge samt Gunnarp og Krogsered i Halland
 
Lisbeth Randers M:
Jeg forsker i følgende slægter og efterkommere:
 • Smedemester Jens Petersen født ca.1793 i København, gift 19-10-1833 i Roskilde, Roskilde amt med Sidsel Marie Rasmussen, der er født 7-11-1806 i Roskilde. Han har boet i Vejle og døde der i 1868.
 • Gårdmand Søren Nielsen født 8-10-1757 Guldager i Vrejlev sogn, Hjørring amt
  Han er fundet i flere sogne i Børglum herred, Hjørring amt.
 • Oberstløjtnant Jens Peter Christensen (Jürgensen) født 15-12-1837 Jerslev, Hjørring amt
  Han var ved militæret i København og Viborg. Kadet ca. 1-11-1856; adjudant ved 1. sjællandske brigade 8-5-1874; 8 bat. Viborg 21-4-1879; Afskediget 23-12-1889 med rang af oberstløjtnant i en alder af 52 år.
  Hvor har han levet, da han blev adopteret væk ?
 • Anna Baadsgaard født 28-9-1865 Nørresundby, Ålborg amt
 • Anne Kirstine Jensdatter født 10-7-1814 Rakkeby, Børglum herred, Hjørring amt
 • Iver Nielsen død 20-1-1861 i Egtved-Vork, Vejle amt
 • Søren Sparre Henriksen født 13-7-1793 Randers, Randers amt
  Han er søn af Henrik Sparre.
 
Torben Bank Sørensen H:www.polsterbo.dk
M:
Jeg forsker i områderne Give, Vandel, Nørup, Egtved, Lejrskov, Vejle og Vonsild i Vejle amt, samt Esbjerg, Haderslev, København, Odder, Odense og Århus.
I udlandet forskes i USA, Argentina, Peru og Tyskland.
Slægter: Bank, Brøgger, Gellert, Hallundbæk, Hougård, Hørlyck, Møller, Schultz, Skjold, Sparvath, Specht og Tingleff.
På min hjemmeside kan man finde gamle billeder fra Vejle, links til steder med gamle billeder og nogle gamle notitser med billeder fra bla. Hjemmet 1924-28 (guldbryllupper, jubilæer m.v.).
 

Aase Thomsen M:
Siden 1990 har jeg arbejdet med materiale om Uhre By i Hover sogn. På det tidspunkt deltog jeg i arbejdet med en udstilling på Petersmindeskolen ved dens 25 års jubilæum. Et af emnerne var landsbyen, som den så ud omkring år 1800 efter udskiftningen, hvor der blev foretaget en såkaldt stjerneudskiftning.

Materialet blev senere til artikler i Vejlebogen 1992, 1995 og 1998. Jeg arbejder nu videre med at spore en bestemt slægt, som har rod i Uhre langt tilbage, for om muligt at beskrive hvad udskiftningen og dens følger kom til at betyde for en bestemt gårdmandsfamilie. Det har vist sig at kræve en større eftersøgning med brug af alle slægtsforskningens hjælpemidler, litteratursøgning og en vis portion held.

Nøglepersoner i slægten er bl.a. toldbetjent Peder Friederichsen Nissenborg på Vejle Mølle, hans kone, Karen Therkildsdatter, og deres efterkommere, samt ejeren af gården - senere kaldt Lindhøj - Therkel Pedersen og hans efterkommere. Desuden kornmåler Niels Jensen Salling i Vejle, hans kone Helene Marie Pedersdatter og deres efterkommere. Jeg modtager gerne evt. oplysninger om disse familier.
Hvis andre kan gøre brug af de oplysninger, jeg har noteret omkring Uhre, er man velkommen til at sende en mail.
 
Peder Udesen H:pederudesen.dk
M:
Mine primære arbejdsområder:
Vejle amt: Vejle, Daugård, Ørum, Gauerslund, Øster Starup, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup
Skanderborg amt: Horsens, Hørning
Haderslev amt: Haderslev, Gl. Haderslev, Thyrstrup
Svendborg amt: Svendborg, Fåborg
Præstø amt: Magleby og Borre sogne på Møn.
Københavns amt: København
Frederiksborg amt: Hørsholm
Af navne ud over de almindelige patronymika kan nævnes: Wiuff, Gudme, Wendelboe, Schrøder og Ladegaard.
Jeg er også interesseret i Det holstenske Rytterregiment, der også er kendt som Det holstenske Landsenerregiment.
Endelig kan man finde jævnføringslister for matriklerne og brandforsikringsnumre i Vejle, kort over den gamle grænse ved Kongeåen, samt Rigsarkivets registratur for Det holstenske Rytterregiment og andre regimenter.