Hvordan får jeg mit indlæg med i "Hvem forsker hvad" ?

På Vejleegnens Slægtshistoriske Forenings hjemmeside har vi en sektion, der hedder "Hvem forsker hvad". I "Hvem forsker hvad" kan medlemmerne oplyse, hvad de forsker i, og derved måske få kontakt med andre, som forsker i samme emne. Hvis I vil have lagt noget ud på siden, så send en mail til webmasteren med det.
Nogle af medlemmerne har udtrykt bekymring for, at deres mailadresser kunne blive genstand for spammail. Det kan nemt løses. Den skrives blot som tekst, som følger: "min(a)mail.dk" i stedet for "min@mail.dk".

I øvrigt kan det anbefales, at man opretter en mailadresse hos en af de mange, der udbyder gratis mail, og anvender den her. Hos f.eks. www.hotmail.dk eller www.forum.dk kan man oprette dem.

Den mail, som I sender til webmasteren, skal indeholde følgende:


Lidt praktiske bemærkninger og gode råd omkring teksten.