Transskriberinger


HUSK: Efterkontroller altid oplysningerne i originalkirkebogen, da der kan være sket fejlafskrivninger eller fejllæsninger.

Kirkebøger

Bredsten sogn 1727-1773 (Vejle, Tørrild) ved Gert Hviid
Gauerslund sogn 1743-1790 (Vejle, Holmans) ved Gert Hviid
Jelling-Hover sogn 1751-1770 (Vejle, Tørrild) ved Gert Hviid
Pjedsted-Gaarslev sogn 1705-1766 (Vejle, Holmans) ved Gert Hviid
Smidstrup-Skærup sogn 1704-1740 (Vejle, Holmans) ved Gert Hviid
Vejle Sct. Nicolai sogn 1714ff (Vejle, Nørvang) ved Gert Hviid
Vinding sogn 1651-1768 (Vejle, Holmans) ved Gert Hviid

Skifteekstrakter

Ekstrakt af Engelsholms Skifteprotokol ved Gert Hviid

Tingbøger

Tingbøger for Holmans Herred og Holmans, Elbo & Brusk Herreder, Vejle Amt ved Gert Hviid
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1667.1
1669
1670
1671
1676
1677
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

Kort

Skærup by 1756 J.J. Ravn Vejle Amts Aarbøger 1914 s. 98ff

Matrikler

Jævnføringslister for matriklerne i Vejle (1781, 1847 og 1875), samt brandforsikringsnumre 1761 - 1867.
af Søren Sørensen, transkriberet af Peder Udesen
Matrikelnøgle for Vejle Købstad af Søren Sørensen, transkriberet af Peder Udesen